Economic Studies 2011

Economic Studies No. 4 / 2011

 

CONTENTS

ARTICLES

MISCELLANEA

REVIEWS

 

Economic Studies No. 3 / 2011

CONTENTS

ARTICLES

MISCELLANEA

REVIEWS

 

 

 

 

Economic Studies No. 2 / 2011

CONTENTS

ARTICLES

  • Maciej K. DUDEK, On the Effeciveness of Keynesian Policies in General Equilibrium
  • Barbara JANKOWSKA, Konsekwencje globalizacji dla klastrów
  • Piotr KOWALCZUK, Transakcje insiderów na GPW w Warszawie a efektywność rynku

MISCELLANEA

  • KAmil KASNER, Rynek private equity. Historia i aktualna organizacja

REVIEWS

  • Grażyna NIEDBALSKA, Nowe podejście do problemu własności intelektualnej i źródeł innowacji. Demokratyzacja innowacji według Erica von Hippela

 

 

Economic Studies No. 1 / 2011

CONTENTS

INVITED LECTURES (AT THE INSTITUTE OF ECONOMICS)

ARTICLES

MISCELLANEA

REVIEWS