Dr Wojciech PACZOS

Zespół Badawczy:

Centrum Badań nad Nierównościami

Zainteresowania badawcze:

Makroekonomia, dług publiczny, polityka pieniężna,


paczosw@inepan.pl

Curriculum vitae

O mnie:
Publikacje:

Monografie

Jerzy Duszyński , Aneta Afelt , Małgorzata Kossowska , Anna Ochab-Marcinek , Radosław Owczuk , Wojciech Paczos , Anna Plater-Zyberk , Krzysztof Pyrć , Magdalena Rosińska , Andrzej Rychard , Tomasz Smiatacz (2021). Chronicles of a Pandemic 2020–2021. ACADEMIA - The magazine of the Polish Academy of Sciences, No 4 (72).
https://journals.pan.pl/dlibra/publication/140620/edition/123843/content

Artykuły w czasopismach

Paczos, W., & Shakhnov, K. (2022). Defaulting on Covid debt. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money77, 101516.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443122000117
https://doi.org/10.1016/j.intfin.2022.101516

Denderski, P., & Paczos, W. (2021). Foreign banks and the bank lending channel. Economic Inquiry59(1), 478-493.
https://doi.org/10.1111/ecin.12942
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ecin.12942

Brueckner, M., Paczos, W., & Pappa, E. (2020). On the relationship between domestic saving and the current account: evidence and theory for developing countries. Journal of Money, Credit and Banking52(5), 1071-1106.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmcb.12658
https://doi.org/10.1111/jmcb.12658

Paczos, W. (2020). Optimal inflation, monetary integration, and asymmetric sticky prices. Oxford Economic Papers72(3), 710-730.
https://academic.oup.com/oep/article-abstract/72/3/710/5837711
https://doi.org/10.1093/oep/gpaa008