dr Urszula Skorupska

Urszula Skorupska

 

p.o. dyrektora INE PAN

dr Urszula Skorupska

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich INE PAN. Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich w 2000 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie w 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów szkoły krakowskiej” napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Zbigniewa Hockuby będącej wynikiem projektu badawczego promotorskiego 1 H02C 035 30 pod tym samym tytułem. Swoje zainteresowania badawcze rozwijała kolejno w Zakładzie Ekonomii Instytucji INE PAN i w Zakładzie Polityki Gospodarczej INE PAN. W latach 2007-2008 w ramach projektu „Foresight Polska 2020” brała udział w Panelu Bezpieczeństwo Socjalne oraz Panelu Bezpieczeństwo Techniczno-Technologiczne.

Od maja 2015 r. do czerwca 2017 r. pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Towarzystwa Ekonomistów Polskich zrzeszającego ekonomistów, których poglądom bliskie jest wolnorynkowe podejście do gospodarki i polityki gospodarczej.

W okresie październik 2013 r. – grudzień 2014 r. oraz październik 2015 r. – marzec 2018 r. kierowała pionem ekonomicznym w INE PAN. W okresie maj-październik 2015 r. pełniła obowiązki dyrektora INE PAN, a od kwietnia 2018 r. ponownie sprawuje funkcję p.o. dyrektora.

 

 

Najważniejsze publikacje:

 

  1. Skorupska U. Idee usunięte z księgozbioru. Liberalizm gospodarczy ekonomistów szkoły krakowskiej, INE PAN, Warszawa 2016
  2. Skorupska U. Czy ekonomistów szkoły krakowskiej łączyło wspólne podejście metodologiczne?, Studia Ekonomiczne 3-4/2007
  3. Skorupska U. Program antyetatystyczny ekonomistów szkoły krakowskiej, Studia Ekonomiczne 1-2/2006