dr Urszula SKORUPSKA

Links:
About me:

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich INE PAN. Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich w 2000 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, gdzie w 2008 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Droga do liberalizmu gospodarczego w koncepcjach ekonomistów szkoły krakowskiej” napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Zbigniewa Hockuby będącej wynikiem projektu badawczego promotorskiego 1 H02C 035 30 pod tym samym tytułem. Swoje zainteresowania badawcze rozwijała kolejno w Zakładzie Ekonomii Instytucji INE PAN i w Zakładzie Polityki Gospodarczej INE PAN. W latach 2007-2008 w ramach projektu „Foresight Polska 2020” brała udział w Panelu Bezpieczeństwo Socjalne oraz Panelu Bezpieczeństwo Techniczno-Technologiczne.

Aktywna działaczka społeczna, członkini Towarzystwa Ekonomistów Polskich zrzeszającego ekonomistów, których poglądom bliskie jest wolnorynkowe podejście do gospodarki i polityki gospodarczej. Od maja 2015 r. do czerwca 2017 r. pełniła funkcję Sekretarza Generalnego Towarzystwa, a następnie od maja 2018 do chwili obecnej jest członkiem Komisji Rewizyjnej TEP.

W okresie październik 2013 r. – grudzień 2014 r. oraz październik 2015 r. – marzec 2018 r. kierowała pionem ekonomicznym w INE PAN. W okresie maj – październik 2015 r. oraz kwiecień – wrzesień 2018 r. pełniła obowiązki dyrektora INE PAN, od października 2018 r. do września 2022 r. pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych.

Publications: