dr Łukasz PIĘTAK

Zespół Badawczy:

Zakład Polityki Gospodarczej

Zainteresowania badawcze:

Makroekonomia, teorie i modele wzrostu gospodarczego, regionalny rozwój gospodarczy, analiza ekonometryczna.


l.pietak@poczta.fm

O mnie:

Jestem pracownikiem naukowym INE PAN od 2016 r. Moje zainteresowania badawcze skupione są na zagadnieniach związanych z rozwojem regionalnym, wzrostem gospodarczym oraz makroekonomią gospodarki otwartej. W badaniach ekonometrycznych stosuję głównie modele panelowe oraz przestrzenne modele panelowe. Uczestniczyłem w szeregu konferencji polskich jak i zagranicznych (Brazylia, Ekwador). Odbyłem także cykl wykładów w Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona). Obecnie jestem recenzentem w czasopiśmie naukowym „Economies” oraz członkiem komitetu redakcyjnego w Journal of Modern Economy and Management.

Publikacje:

Monografie

 1. Piętak, Łukasz. Analiza realizacji strategii "Europa 2020" w Hiszpanii na tle krajów UE w latach 2010-2018. Wydawnictwo Elipsa, INE PAN, 2021. View Details
 2. Piętak, Łukasz. Wpływ polityki regionalnej na poprawę spójności społeczno-gospodarczej w Hiszpanii w latach 1955–2013. Wydawnictwo Elipsa, INE PAN, 2016. View Details
 3. Piętak, Łukasz. Analiza determinantów wzrostu strumienia produktu w długookresowych modelach wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Elipsa, INE PAN, 2016. View Details

Artykuły w czasopismach

 1. Piętak, Łukasz. “Regional disparities, transmission channels and country's economic growth.” Journal of Regional Science 62, (2022): 270-306. DOI https://doi.org/10.1111/jors.12564
 2. Piętak, Łukasz. “Structural funds and convergence in Poland.” Hacienda Publica Espanola 236. (1/2021): 3-37. DOI https://dx.doi.org/10.7866/HPE-RPE.21.1
 3. Piętak, Łukasz. ”Konwergencja regionalna w Hiszpanii w latach 1995-2012.”Gospodarka Narodowa 5, no. 273 (2014): 161-189. DOI https://doi.org/10.33119/GN/100907
 4. Piętak, Łukasz. “Convergence across Polish regions, 2005-2011.” COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE 18, no 2(2015): 99-118. DOI https://doi.org/10.1515/cer-2015-0014
 5. Piętak, Łukasz. ”Polaryzacja ekonomiczna w Hiszpanii w latach 1955-2013.” Ekonomista 1 (2015): 109-129.
 6. Piętak, Łukasz. ”Review of Theories and Models of Economic Growth.” COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE 17, no 1(2014): 45-60. DOI
  10.2478/cer-2014-0003

 

Rozdziały

 1. Piętak, Łukasz. ”Wpływ nierówności regionalnych na wzrost gospodarczy w krajach UE.” In Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach społeczno-ekonomicznych, edited by Barbara Dankowska-Prokop, Artur Grabowski, 74-85, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. View Details