dr Łukasz PIĘTAK

Unit:

Zakład Polityki Gospodarczej

Research interest:

Makroekonomia, teorie i modele wzrostu gospodarczego, regionalny rozwój gospodarczy, analiza ekonometryczna.


l.pietak@poczta.fm

About me:

I have been a researcher at INE PAN since 2016. My research interests are focused on issues related to regional development, economic growth and macroeconomics of the open economy. In econometric research, I mainly use panel models and spatial panel models. I have participated in several Polish and foreign conferences (Brazil, and Ecuador). I also took part in a series of lectures at the Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona). I am a reviewer in the journal „Economies” and a member of the editorial committee in the “Journal of Modern Economy and Management”.

Publications:

Monographs

 1. Piętak, Łukasz. Analiza realizacji strategii "Europa 2020" w Hiszpanii na tle krajów UE w latach 2010-2018. Wydawnictwo Elipsa, INE PAN, 2021. View Details
 2. Piętak, Łukasz. Wpływ polityki regionalnej na poprawę spójności społeczno-gospodarczej w Hiszpanii w latach 1955–2013. Wydawnictwo Elipsa, INE PAN, 2016. View Details
 3. Piętak, Łukasz. Analiza determinantów wzrostu strumienia produktu w długookresowych modelach wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Elipsa, INE PAN, 2016. View Details

Papers in scientific journals

 1. Piętak, Łukasz. “Regional disparities, transmission channels and country's economic growth.” Journal of Regional Science 62, (2022): 270-306. DOI https://doi.org/10.1111/jors.12564
 2. Piętak, Łukasz. “Structural funds and convergence in Poland.” Hacienda Publica Espanola 236. (1/2021): 3-37. DOI https://dx.doi.org/10.7866/HPE-RPE.21.1
 3. Piętak, Łukasz. ”Konwergencja regionalna w Hiszpanii w latach 1995-2012.”Gospodarka Narodowa 5, no. 273 (2014): 161-189. DOI https://doi.org/10.33119/GN/100907
 4. Piętak, Łukasz. “Convergence across Polish regions, 2005-2011.” COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE 18, no 2(2015): 99-118. DOI https://doi.org/10.1515/cer-2015-0014
 5. Piętak, Łukasz. ”Polaryzacja ekonomiczna w Hiszpanii w latach 1955-2013.” Ekonomista 1 (2015): 109-129.
 6. Piętak, Łukasz. ”Review of Theories and Models of Economic Growth.” COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE 17, no 1(2014): 45-60. DOI
  10.2478/cer-2014-0003

 

Chapters in books

 1. Piętak, Łukasz. ”Wpływ nierówności regionalnych na wzrost gospodarczy w krajach UE.” In Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach społeczno-ekonomicznych, edited by Barbara Dankowska-Prokop, Artur Grabowski, 74-85, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. View Details