dr Lesław PIETREWICZ

Zespół Badawczy:

Zakład Mikroekonomii

Zainteresowania badawcze:

cyfryzacja, blockchain, systemy gospodarcze, modele biznesu


pietrewi@inepan.waw.pl

O mnie:

Cyfryzacja przedsiębiorstw, gospodarek i społeczeństw rodzi potrzebę zgłębiania natury tych procesów na poziomie zarówno mikroekonomicznym jak i systemowym.  Moje zainteresowania badawcze dotyczą sił napędzających cyfryzację, jej przejawów i implikacji dla zarządzających przedsiębiorstwami, polityki gospodarczej i funkcjonowania społeczeństw. Przedmiotem szczególnych dociekań jest migracja wartości do świata cyfrowego i powiązane z tym zmiany w obszarze czynników produkcji i struktur i mechanizmów koordynacji. Najnowsze badania dotyczą definicji i charakterystyki systemu postkapitalistycznego.

Publikacje:

Monografie

  1. Kotowicz-Jawor, J., Pietrewicz, L., Zajfert, M., Mączyńska, E., Baczko, T., Puchała-Krzywina, E., Grzelońska U. (2019). Innovativeness of Polish Economy in the Transitional Stage of Development. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://dx.doi.org/10.18778/8142-786-9

Artykuły w czasopismach

  1. Pietrewicz, L. (2020). Strategy and the hybrid structure of ecosystems. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 149: 481-491. https://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.149.40
  2. Pietrewicz, L. (2020). Coordination in the Age of Industry 4.0. International Journal of Management Science and Business Administration, 6(2): 24-32. https://dx.doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.62.1003
  3. Pietrewicz, L. (2019). Technology, Business Models and Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0. Management Issues, 17(2): 32-52. https://www.doi.org/10.7172/1644-9584.82.2
  4. Pietrewicz, L. (2019). Coordination in the age of Industry 4.0: The case of blockchain. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 52(3): 56-64. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4790
  5. Pietrewicz, L. (2018). Technologia I organizacja w blockchainie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”, 538: 337-346. https://doi.org/10.15611/pn.2018.538.27

Rozdziały

  1. Pietrewicz, L. (2018). Rynki akcji jako rynki informacji. Implikacje dla strategii rozwoju giełd. w: T. Czerwińska, A. Nowak (red.), Rynek kapitałowy – regulacje i fundamenty, (s. 41-54) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Inne publikacje

  1. Pietrewicz, L. (2019). Blockchain: A Coordination Mechanism, ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion, 5(1): 105-111. https://doi.org/10.2139/ssrn.3490168  https://hrcak.srce.hr/clanak/365031