dr Lesław PIETREWICZ

Unit:

Microeconomics Faculty

Research interest:

digitalization, blockchain, economic systems, business models


pietrewi@inepan.waw.pl

About me:

Advancing digitalization of enterprises, economies and societies calls for exploring its nature at microeconomic and systemic levels. My research focuses on the driving forces of digitalization, its manifestations and implications for business managers, economic policy, and societies. Value migration to the digital sphere, and the related changes in the relative roles and positions of individual factors of production and coordination structures and mechanisms are of particular interest. My current study concerns the definition and characteristics of the post-capitalist system.

Publications:

Monographs

  1. Kotowicz-Jawor, J., Pietrewicz, L., Zajfert, M., Mączyńska, E., Baczko, T., Puchała-Krzywina, E., Grzelońska U. (2019). Innovativeness of Polish Economy in the Transitional Stage of Development. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://dx.doi.org/10.18778/8142-786-9

Papers in scientific journals

  1. Pietrewicz, L. (2020). Strategy and the hybrid structure of ecosystems. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. 149: 481-491. https://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.149.40
  2. Pietrewicz, L. (2020). Coordination in the Age of Industry 4.0. International Journal of Management Science and Business Administration, 6(2): 24-32. https://dx.doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.62.1003
  3. Pietrewicz, L. (2019). Technology, Business Models and Competitive Advantage in the Age of Industry 4.0. Management Issues, 17(2): 32-52. https://www.doi.org/10.7172/1644-9584.82.2
  4. Pietrewicz, L. (2019). Coordination in the age of Industry 4.0: The case of blockchain. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 52(3): 56-64. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4790
  5. Pietrewicz, L. (2018). Technologia I organizacja w blockchainie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”, 538: 337-346. https://doi.org/10.15611/pn.2018.538.27

Chapters in books

  1. Pietrewicz, L. (2018). Rynki akcji jako rynki informacji. Implikacje dla strategii rozwoju giełd. w: T. Czerwińska, A. Nowak (red.), Rynek kapitałowy – regulacje i fundamenty, (s. 41-54) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Other publications

  1. Pietrewicz, L. (2019). Blockchain: A Coordination Mechanism, ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion, 5(1): 105-111. https://doi.org/10.2139/ssrn.3490168  https://hrcak.srce.hr/clanak/365031