dr Jagoda KASZOWSKA-MOJSA

Zespół Badawczy:

Zakład Polityki Gospodarczej

Zainteresowania badawcze:

Makroekonomia, makrofinanse, bankowość centraln, ryzyko systemowe, polityka gospodarcza, modele symulacyjne, modele wieloagentowe (ABM), sztuczna inteligencja


+ 48 607 329 613

jagoda.kaszowska@inepan.waw.pl

Curriculum vitae

O mnie:

Dr Jagoda Kaszowska-Mojsa jest stypendystką Marie Skłodowska-Curie w Institute for New Economic Thinking oraz Mathematical Institute na Uniwersytecie Oxfordzkim. Jednocześnie jest również pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Dr Kaszowska-Mojsa aktywnie współpracuje zarówno z naukowcami, jak i praktykami polityki gospodarczej. Oprócz działalności badawczej, pracowała również w Dziale Badań Makroostrożnościowych w Departamencie Stabilności Finansowej Narodowego Banku Polskiego oraz uczestniczyła w spotkaniach grupy eksperckiej we Frankfurcie (ATC-ASC Joint Expert Group on Interconnectedness). Odbyła szkolenia i współpracuje z badaczami z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego i krajowych banków centralnych.

Jej badania koncentrują się na ryzyku systemowym, (nie)stabilności finansowej i skutkach dobrobytu polityk i regulacji makroostrożnościowych, sztucznej inteligencji w finansach i modelowaniu wieloagentowym (ABM).

Głównym celem jej ostatniego projektu, MACROPRU, jest zbadanie, w jaki sposób nowe polityki makroostrożnościowe mogą wpływać na stabilność finansową bez przyczyniania się do nierówności w społeczeństwie. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (numer 101023445).

Dr Kaszowska-Mojsa jest absolwentką ekonomii (Uniwersytet Alcala, Hiszpania) i matematyki (Uniwersytet Jagielloński, Polska). Posiada tytuł doktora ekonomii i finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Polska). Jej rozprawa doktorska była nominowana do Nagrody Prezesa Rady Ministrów w dziedzinie ekonomii za najlepszą pracę doktorską, a także zwyciężyła w konkursie GUS na wyróżniającą się rozprawę doktorską. Jako stypendystka Fulbrighta prowadziła badania doktoranckie w Stanach Zjednoczonych. Jej badania były finansowane przez Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowe Centrum Nauki, Komisję Europejską i Santander Bank.

Publikacje:

Artykuły w czasopismach

  1. Kaszowska-Mojsa, J., Włodarczyk, P., & Szymańska, A. (2022). Immunity in the ABM-DSGE Framework for Preventing and Controlling Epidemics—Validation of Results. Entropy, 24(1), 126. https://doi.org/10.3390/e24010126
  2. Kaszowska-Mojsa, J., & Włodarczyk, P. (2020). To Freeze or Not to Freeze? Epidemic Prevention and Control in the DSGE Model Using an Agent-Based Epidemic Component. Entropy, 22(12), 1345. https://doi.org/10.3390/e22121345
  3. Kaszowska-Mojsa, J., & Pipień, M. (2020). Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment—An Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling. Entropy, 22(2), 129. https://doi.org/10.3390/e22020129
  4. Kaszowska-Mojsa, J. (2020). Innovation strategies of manufacturing companies during expansions and slowdowns. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8(4), 47-66. https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080403
  5. Kaszowska, J., Santos, J.L., & Pablo-Marti, F. Assessment of policies using the "core" and "periphery" macroeconomic models in the post-crisis environment, Argumenta Oeconomica, 2019, 1(42), 185-212. https://dx.doi.org/10.15611/aoe.2019.1.08