dr hab., prof. INE PAN Tomasz ŁYZIAK

Zespół Badawczy:

Zakład Polityki Gospodarczej

Zainteresowania badawcze:

Makroekonomia, Polityka Pieniężna, Polityka Fiskalna, Procesy Inflacyjne, Oczekiwania Inflacyjne, Modelowanie i Prognozowanie


tlyziak@inepan.waw.pl

Curriculum vitae

O mnie:

Tomasz Łyziak jest profesorem uczelni w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Poza pracą w Polskiej Akademii Nauk pełni funkcję doradcy ekonomicznego i kierownika zespołu w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych w Norodowym Banku Polskim. Jego zainteresowania badawcze związane są z makroekonomią empiryczną i koncentrują się na polityce monetarnej i fiskalnej, mechanizmie transmisji monetarnej, pomiarze i modelowaniu oczekiwań inflacyjnych oraz modelowaniu i prognozowaniu makroekonomicznym.

Publikacje:

Monografie

Łyziak T. (2013), Oczekiwania Inflacyjne Konsumentów: Pomiar i Testowanie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, https://dx.doi.org/10.31338/uw.9788323520290.

Gnan E., Kokoszczyński R., Łyziak T., McCauley R. [eds.] (2011), Monetary Policy after the Crisis, SUERF Studies 2011/3, SUERF.

Artykuły w czasopismach

Stanisławska E., Paloviita M., Łyziak T. (2021), Consumer inflation views: Micro-level inconsistencies and macro-level measures, Economics Letters, 206, 2-4, https://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2021.110004.

Baranowski P., Doryń W., Łyziak T., Stanisławska E. (2021), Words and deeds in managing expectations: Empirical evidence from an inflation targeting economy, Economic Modelling, 95, 49-67, https://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2020.12.003.

Łyziak T., Mackiewicz-Łyziak J. (2020), Does fiscal stance affect inflation expectations? Evidence for European economies, Economic Analysis and Policy, 68, 296-310, https://dx.doi.org/10.1016/j.eap.2020.09.010.

Chmielewski T., Łyziak T., Stanisławska E. (2020), Risk-taking channel and its non-linearities: the case of an emerging market economy, Czech Journal of Economics and Finance, 70(1), 2-25.

Łyziak T., Mackiewicz-Łyziak J. (2019b), A new test for fiscal sustainability with endogenous sovereign bond yields: Evidence for EU economies, Economic Modelling, 82, 136-151, https://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2019.01.001.

Łyziak T. (2019), Do global output gaps help forecast domestic inflation? Evidence from Phillips curves for Poland, International Journal of Forecasting, 35, 1032-1041, https://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.03.006.

Łyziak T., Paloviita M. (2017), Anchoring of inflation expectations in the euro area: Recent evidence based on survey data, European Journal of Political Economy, 46, 52-73, https://dx.doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.11.001.

Hałka A., Łyziak T. (2015), How to define the Consumer Perceived Price Index? An application to Polish data, Eastern European Economics, 53(1), 39-56, https://dx.doi.org/10.1080/00128775.2015.1033291.

Rozdziały

Łyziak T. (2019), Zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych a zarządzanie nimi – jak rozuumieć słowa-klucze inflation targeting?, w: Przybylska-Kapuścińska W., Perez K. [red.] (2019), “Polityka Pieniężna i Rynki Finansowe Wobec Wyzwań Gospodarki 4.0”, CeDeWu, 123-140.

Łyziak T. (2011), Oczekiwania inflacyjne, w: Sławiński A. [red.] (2011), „Polityka Pieniężna”, CH Beck, 105-118.

Kokoszczyński R., Łyziak T., Stanisławska E. (2009), Consumer inflation expectations: useful-ness of survey-based measures – a cross-country survey, w: Sinclair P. [red.] (2009), “Inflation Expectations”, Routledge, 76-100.

Łyziak T. (2004), Monetary transmission mechanism in Poland, w: L. Mahadeva, P. Sinclair [red.] (2004), “How Monetary Policy Works”, Routledge, UK, 188-220.