dr hab., prof. INE PAN Natalia R. POTOCZEK

Zespół Badawczy:

Pracownia Analiz Procesowych i Sieciowych

Zainteresowania badawcze:

procesy gospodarcze i biznesowe, modele biznesu, łańcuchy wartości, sieci międzyorganizacyjne, kapitał ludzki, gospodarka cyfrowa


npotoczek@inepan.waw.pl

O mnie:

Dr hab. Natalia R. Potoczek, profesor w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Jest pracownikiem naukowym w Pracowni Analiz Procesowych i Sieciowych INE PAN. Zajmuje się transferem wiedzy pomiędzy nauką, biznesem i sektorem publicznym. Jest również profesorem Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu oraz wieloletnim wykładowcą. Jest członkiem Academy of Management (NY) oraz recenzentem artykułów konferencyjnych Annual Meeting of AoM, członkiem Komitetu Programowego BPMGOV oraz recenzentem artykułów konferencyjnych Central and Eastern Europe Forum w ramach International Conference on Business Process Management. Obecnie w swoich badaniach nad procesami, łańcuchami wartości i modelami biznesowymi wykorzystuje perspektywę gospodarki cyfrowej.

Publikacje:

Artykuły w czasopismach

 1. Potoczek, N. R. (2021). The use of process benchmarking in the water industry to introduce changes in the digitization of the company’s value chain. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 17(4), 51–89. https://doi.org/10.7341/20211743 https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol17/issue4/JEMI_Vol17_Issue4_2021.pdf

 2. Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N. R. (2020). A dynamic, network and resource-based approach to the sustainable business model. Electronic Markets, 30(4), 717–733. https://doi.org/10.1007/s12525-020-00431-6

 3. Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N.R. (2020). From the editors. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 16(2), 7-11. https://doi.org/10.7341/20201620 https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol16/issue2/JEMI_Vol16_Issue2_2020.pdf

 4. Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N.R. (2019). From the editors. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(4), 7-10. https://doi.org/10.7341/20191540 https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol15/issue4/JEMI_Vol15_Issue4_2019.pdf

 5. Potoczek, N. (Ed.). (2017). Sources of Socio-Economic Development. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(4), 3-6. https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol13/issue4/JEMI_Vol13_Issue4_2017.pdf

 

Redakcje czasopisma

 1. Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N.R. (Eds.). (2020). Behavioral Determinants of Enterprise Development and Innovation. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 16(2). https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol16/issue2/JEMI_Vol16_Issue2_2020.pdf

 2. Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N.R. (Eds.). (2019).Evolving Enterprise Competences as a Consequence of Response to Changes in the Environment. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(4). https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol15/issue4/JEMI_Vol15_Issue4_2019.pdf

 3. Potoczek, N. (Ed.). (2017). Sources of Socio-Economic Development. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(4). https://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol13/issue4/JEMI_Vol13_Issue4_2017.pdf

 

Monografie

 1. Potoczek, N. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo. Wydanie drugie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 2. Potoczek, N. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 

Redakcja monografii

 1. Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N.R. (Eds.). (2019). Network, Innovation, and Competence-based Economy. Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences. https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_II_2019.pdf

 2. Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N.R. (Eds.). (2019). Organizations in the Face of Growing Competition in the Market. Warsaw: Institute of Economic, Polish Academy of Sciences. https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_I_2019.pdf

 

Rozdziały

 1. Potoczek, N.R. (2020). Improving business processes and process organization from the Industry 4.0 perspective. In A. Ujwary-Gil & M. Gancarczyk (Eds.), New Challenges in Economic Policy, Business, and Management (pp. 147-178). Warsaw: Institute of Economics, Polish Academy of Sciences. https://konferencja.jemi.edu.pl/files/Monograph_2020_PAN.pdf

 2. Potoczek, N., & Głuc, K. (2017). Value Creation in Processes—Sector Approach. In A. Nalepka & A. Ujwary-Gil (Eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands (Vol. 16, pp. 553–568). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/0ce374f4-cdac-4e63-b267-ea2ae293987a-08d74eb9/relevance/1

 3. Adamek, J., Głuc, K., & Potoczek, N. (2016). The Creation of Process Architecture in a Municipal Company. In A. Nalepka & A. Ujwary-Gil (Eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, (Vol. 15, pp. 9–24). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/0ce374f4-cdac-4e63-b267-ea2ae293987a-08d74eb9/relevance/1

 4. Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N. (2016). The Use of a Business Model in Designing and Operationalizing Processes. In A. Nalepka & A. Ujwary-Gil (Eds.), Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demands, (Vol. 15, pp. 41–56). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/0ce374f4-cdac-4e63-b267-ea2ae293987a-08d74eb9/relevance/1

 

Artykuły konferencyjne

 1. Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N. (2018). An Innovative Socio-Technical Network Approach Supporting the Business Process Management. In O. Dvoulety, M. Lukes, & J. Misar (Eds.), Proceedings of the 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (imes 2018) (pp. 1083–1095). Oeconomica Publishing House. https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/0ce374f4-cdac-4e63-b267-ea2ae293987a-08d74eb9/relevance/1

 2. Potoczek, N. (2017). The Role of Human Resource Management in Achieving Process Maturity by Organizations. In Z. Ndaba & T. Mokoteli (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Management, Leadership and Governance (icmlg 2017) (pp. 371–379). Acad Conferences Ltd. https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/0ce374f4-cdac-4e63-b267-ea2ae293987a-08d74eb9/relevance/1

 3. Potoczek, N., & Ujwary-Gil, A. (2017). The Role of Organizational Culture in the Process Reorientation of the Company. In O. Dvoulety, M. Lukes, & J. Misar (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (imes 2017) (pp. 749–761). Oeconomica Publishing House. https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/0ce374f4-cdac-4e63-b267-ea2ae293987a-08d74eb9/relevance/1

 4. Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N. (2017). The Topography of Intra-Organizational Networks. In O. Dvoulety, M. Lukes, & J. Misar (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (imes 2017) (pp. 1034–1047). Oeconomica Publishing House. https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/0ce374f4-cdac-4e63-b267-ea2ae293987a-08d74eb9/relevance/1