dr hab., prof. INE PAN Martyna KOBUS

Zespół Badawczy:

Centrum Badań nad Nierównościami

Zainteresowania badawcze:

Nierówność, teoria wyboru społecznego, teoria ekonometrii


mkobus@inepan.waw.pl

O mnie:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii pomiaru nierówności, nierówności szans, ubóstwa i mobilności oraz teorii ekonometrii w zakresie badania efektów polityk. Jestem członkiem kolegium redakcyjnego Journal of Economic Inequality. Byłam kierownikiem przeszło 8 grantów Narodowego Centrum Nauki i innych, stypendystką Ministra Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  

Publikacje:

Working papers:

Firpo, S., Galvao, A., Kobus, M., Parker, T., & Rosa-Dias, P. (2020). Loss aversion and the welfare ranking of policy interventions, IZA Discussion Paper No. 13176.

Kapera, M., Kobus, M., & Peragine, V. (2020). Measuring multidimensional inequality of opportunity, UNU-WIDER Working Paper 19/2020, https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/776-7

Artykuły w czasopismach

Kobus , M. & Morawski, L. (2019). Comparing cardinal and ordinal approaches to measuring socioeconomic inequalities in health, Eastern European Economics, 57(6), 484-502. https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1662729

Kobus , M. & Kurek, R. (2019). Multidimensional polarization for ordinal data, Journal of Economic Inequality, 17(3), 301-317. https://doi.org/10.1007/s10888-018-9402-1

Kobus , M. & Bukowski, P. (2018). The threat of competition and public school performance: evidence from Poland, Economics of Education Review, 67, 14-21. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.09.004

Kobus , M. & Kurek, R. (2018). Copula-based measurement of interdependence for discrete distributions, Journal of Mathematical Economics, 79, 27-39. https://doi.org/10.1016/j.jmateco.2018.09.001

Kobus , M., Półchłopek, O., & Yalonetzky, G. (2019). Inequality and welfare in quality of life among OECD countries: non-parametric treatment of ordinal data, Social Indicators Research, 43(1), 201-232. https://doi.org/10.1007/s11205-018-1962-8

Rozdziały

Kobus, M. (2022). Research Handbook on Measuring Poverty and Deprivation, Edward Elgar Publishing,  The decomposition of multidimensional poverty measures, Chapter 42, J. Silber (eds), (forthcoming)

Kobus, M. (2021). Polarization: Measurement and Use in Quality of Life Research. In: Maggino F. (eds) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer https://doi.org/10.1007/978-3-319-69909-7_104668-1