dr hab., prof. INE PAN Martyna KOBUS

Unit:

Center for Studies on Inequality

Research interest:

Nierówność, teoria wyboru społecznego, teoria ekonometrii


mkobus@inepan.waw.pl

About me:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii pomiaru nierówności, nierówności szans, ubóstwa i mobilności oraz teorii ekonometrii w zakresie badania efektów polityk. Jestem członkiem kolegium redakcyjnego Journal of Economic Inequality. Byłam kierownikiem przeszło 8 grantów Narodowego Centrum Nauki i innych, stypendystką Ministra Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.  

Publications:

Working papers

Firpo, S., Galvao, A., Kobus, M., Parker, T., & Rosa-Dias, P. (2020). Loss aversion and the welfare ranking of policy interventions, IZA Discussion Paper No. 13176.

Kapera, M., Kobus, M., & Peragine, V. (2020). Measuring multidimensional inequality of opportunity, UNU-WIDER Working Paper 19/2020, https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/776-7

Papers in scientific journals

Kobus , M. & Morawski, L. (2019). Comparing cardinal and ordinal approaches to measuring socioeconomic inequalities in health, Eastern European Economics, 57(6), 484-502. https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1662729

Kobus , M. & Kurek, R. (2019). Multidimensional polarization for ordinal data, Journal of Economic Inequality, 17(3), 301-317. https://doi.org/10.1007/s10888-018-9402-1

Kobus , M. & Bukowski, P. (2018). The threat of competition and public school performance: evidence from Poland, Economics of Education Review, 67, 14-21. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.09.004

Kobus , M. & Kurek, R. (2018). Copula-based measurement of interdependence for discrete distributions, Journal of Mathematical Economics, 79, 27-39. https://doi.org/10.1016/j.jmateco.2018.09.001

Kobus , M., Półchłopek, O., & Yalonetzky, G. (2019). Inequality and welfare in quality of life among OECD countries: non-parametric treatment of ordinal data, Social Indicators Research, 43(1), 201-232. https://doi.org/10.1007/s11205-018-1962-8

Chapters in books

Kobus, M. (2022). Research Handbook on Measuring Poverty and Deprivation, Edward Elgar Publishing,  The decomposition of multidimensional poverty measures, Chapter 42, J. Silber (eds), (forthcoming)

Kobus, M. (2021). Polarization: Measurement and Use in Quality of Life Research. In: Maggino F. (eds) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer https://doi.org/10.1007/978-3-319-69909-7_104668-1