dr hab. Oskar KOWALEWSKI

Zespół Badawczy:

Laboratorium badawcze studiów zaawansowanych

Zainteresowania badawcze:

finanse, bankowość, nadzór właścicielski, kryzysy finansowe


okowale@inepan.waw.pl

O mnie:

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2004–2005 był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Wharton School, gdzie ponownie przebywał w latach 2009–2011 w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”. W przeszłości był profesorem DAAD na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie (O), oraz wykładał na  Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie (M), Uniwersytecie w Osnabrück i Pontificia Universidad Católica de Chile.

Wielokrotnie wyróżniany za działalność naukową, w tym stypendium fundacji Kościuszkowskiej oraz Dekaban-Liddle. W 2014 r. otrzymał I nagrodę prezesa NBP za najlepszą habilitację, która została przyznana pierwszy raz w historii konkursu.

Wykonawca wielu grantów Narodowego Centrum Nauki, autor ekspertyz dla Ministerstwa Gospodarki, Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP oraz kilkudziesięciu publikacji z dziedziny finansów, bankowości, prawa i nadzoru korporacyjnego, w tym w takich czasopismach, jak Emerging Markets Review, Family Business Review, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial StabilityOxford Review of Economic Policy, czy też Journal of Commodities Markets.