Badania prowadzone w ramach Pracowni Analiz Procesowych i Sieciowych skoncentrowane są na procesach gospodarczych oraz sieciach społecznych i międzyorganizacyjnych sprzyjających rozwojowi innowacyjnych modeli biznesu.

Prowadzimy badania nad wpływem technologii cyfrowych na rozwój gospodarki w ujęciu mikro i makroekonomicznym, w tym transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw. W szczególności interesuje nas budowanie partnerstw w globalnych łańcuchach wartości oraz uczestniczenie w sieciach wspierających transfer wiedzy oraz rozwój kapitału intelektualnego.

Słowa kluczowe: cyfrowa gospodarka, transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, cyfrowe centra innowacji, łańcuchy wartości, modele biznesu, sieci międzyorganizacyjne