dr hab., prof. INE PAN Aleksander JAKIMOWICZ

Zespół Badawczy:

Zakład Gospodarki Światowej

Zainteresowania badawcze:

ekonomia złożoności, ekonofizyka, dynamika nieliniowa, ekonometria, metodologia ekonomii, transformacja energetyczna, energia odnawialna, entropia, złożone problemy społeczne


ajakimowicz@inepan.waw.pl

O mnie:

W swoich pracach udowodniłem, że na skutek jednoczesnego działania prawa postępującej złożoności i zasady emergencji rynki i gospodarki dążą spontanicznie do pewnego stanu wyróżnionego zwanego krawędzią chaosu. Obecnie koncentruję się na multidyscyplinarnych zagadnieniach związanych z energią odnawialną.

Regularnie uczestniczę w konferencjach naukowych organizowanych przez the Society for Chaos Theory in Psychology and Life Sciences (Pewaukee, WI, USA), Polskie Towarzystwo Fizyczne – Sekcja Fizyka w Ekonomii i Naukach Społecznych (FENS), a także w Kongresach Ekonomistów Polskich organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Jestem wieloletnim członkiem tych towarzystw naukowych, a od roku 2014 pełnię funkcję członka Zarządu Sekcji FENS.

W roku 2004, za napisanie książki Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, otrzymałem Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów zwaną Polskim Noblem Ekonomicznym. Zostałem także wyróżniony medalem i tytułem Najsławniejszy Polak Roku 2004. W roku 2022 Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Bazylea, Szwajcaria) przyznał mi nagrodę za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym Entropy. Tytuł tego artykułu brzmi: The Role of Entropy in the Development of Economics.

Od roku 2020 jestem redaktorem tematycznym czasopisma naukowego Sustainability, a w roku 2022 zostałem redaktorem gościnnym numeru specjalnego Sustainable and Low Carbon Development in the Energy Sector czasopisma naukowego Energies.

Regularnie prowadzę wykłady i seminaria w różnych instytucjach naukowych, na których prezentuję wyniki swoich najnowszych badań.

Publikacje:

Monografie

 1. Jakimowicz, A. (2016). Nowa ekonomia. Systemy złożone i homo compositus [The New Economics. Complex systems and homo compositus]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poland., pp. 260.
 2. Jakimowicz, A. (2012). Podstawy interwencjonizmu państwowego. Historiozofia ekonomii [Foundations of state interventionism. Philosophy of economics history]. Wydawnictwo Naukowe PWN. Seria: „Współczesna Ekonomia”, Warszawa, Poland., pp. 542.
 3. Jakimowicz, A. (2012). Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych [From Keynes to chaos theory. The evolution of the theory of business fluctuations]. Wydawnictwo Naukowe PWN. Seria: „Współczesna Ekonomia”, Warszawa, Poland, pp. 438 (Original work published 2003).
 4. Jakimowicz, A. (Ed.). (2012). Modele i prognozy w ekonomii i finansach [Models and forecasts in economics and finance]. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, Poland, pp. 210.
 5. Jakimowicz, A. (2010). Źródła niestabilności struktur rynkowych [Sources of instability of market structures]. Wydawnictwo Naukowe PWN, seria „Współczesna Ekonomia”, Warszawa, pp. 330.
 6. Jakimowicz, A. (2005). Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych [From Keynes to chaos theory. The evolution of the theory of business fluctuations]. Wydawnictwo Naukowe PWN. Seria: „Współczesna Ekonomia”, Warszawa, pp. 440 (Original work published 2003).
 7. Jakimowicz, A. (2003). Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych [From Keynes to chaos theory. The evolution of the theory of business fluctuations]. Wydawnictwo Naukowe PWN. Seria: „Współczesna Ekonomia”, Warszawa, pp. 440.
 8. Jakimowicz, A. (1991). Analiza porównawcza teorii cyklu koniunkturalnego w ujęciu J.M. Keynesa i P.A. Samuelsona [A comparative analysis of J.M. Keynes’ and P.A. Samuelson’s business cycle theories]. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 80.

Artykuły w czasopismach

 1. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2021). The impact of public administration digitalization on the decarbonization of the economy. Energies, 14(18), 5739:1–5739:45. https://doi.org/10.3390/en14185739
 2. Jakimowicz, A. (2020). The role of entropy in the development of economics. Entropy, 22(4), 452:1–452:25. https://doi.org/10.3390/e22040452
 3. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2021). New measure of economic development based on the four-colour theorem. Entropy, 23(1), 61:1–61:30. https://doi.org/10.3390/e23010061
 4. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2020). Innovativeness of industrial processing enterprises and conjunctural movement. Entropy, 22(10), 1177:1–1177:33. https://doi.org/10.3390/e22101177
 5. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2019). Firm ownership and size versus innovation activities over the business cycle: near-zero inertia as a sign of the transition from the fifth to the sixth Kondratieff wave. Oeconomia Copernicana, 10(4), 689–741. https://doi.org/10.24136/oc.2019.033
 6. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2019). Do barriers to innovation impact changes in innovation activities of firms during business cycle? The effect of the Polish Green Island. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14(4), 631–676. https://doi.org/10.24136/eq.2019.030
 7. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2019). Diversification of innovation strategies of Polish industrial processing enterprises depending on their size after the global financial crisis. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(4), 35–76. https://doi.org/10.7341/20191542
 8. Jakimowicz, A. (2018). Econophysics as a cause of a scientific revolution in mainstream economics. Acta Physica Polonica A, 133(6), 1339–1346. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.133.1339
 9. Jakimowicz, A., & Baklarz, A.A. (2018). Determinants of mass poverty in the contemporary global economy. Acta Physica Polonica A, 133(6), 1388–1393. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.133.1388
 10. Jakimowicz, A., Baklarz, A.A., & Smulska, K. (2018). Impact of the secondary insider trading on financial markets. Acta Physica Polonica A, 133(6), 1394–1401. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.133.1394
 11. Jakimowicz, A., & Kulesza, S. (2018). The mechanism of transformation of global business cycles into dynamics of regional real estate markets. Acta Physica Polonica A, 133(6), 1351–1361. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.133.1351
 12. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2018). Application of the four colour theorem to identify spatial regional poles and turnpikes of economic growth. Acta Physica Polonica A, 133(6), 1362–1370. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.133.1362
 13. Jakimowicz, A., & Nieżurawski, L. (2018). Book review: Directions of development of public administration in Poland. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(3), 159–167. https://doi.org/10.7341/20181437
 14. Jakimowicz, A. (2016). Econophysics as a new school of economic thought: Twenty years of research. Acta Physica Polonica A, 129(5), 897–907. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.129.897
 15. Jakimowicz, A. (2016). Fundamental sources of economic complexity. International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation, 17(1), 1–13. https://doi.org/10.1515/ijnsns-2014-0085
 16. Jakimowicz, A., & Baklarz, A. (2016). Identification of insider trading using network numerical models. Acta Physica Polonica A, 129(5), 980–985. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.129.980
 17. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2016). Prosumption in the public administration sector. Acta Physica Polonica A, 129(5), 1011–1017. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.129.1011
 18. Jakimowicz, A. (2015). Path dependence in neoclassical economic growth theory. Acta Physica Polonica A, 127(3A), A86–A94. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.127.A-86
 19. Jakimowicz, A., & Juzwiszyn, J. (2015). Balance in the turbulent world of economy. Acta Physica Polonica A, 127(3A), A78–A85. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.127.A-78
 20. Jakimowicz, A. (2013). Nonlinear Dynamical Systems Theory and Economic Complexity, “Chaotic Modeling and Simulation. An International Journal of Nonlinear Science”, No. 4, 657–667. https://www.cmsim.eu/October_2013_issue.html
 21. Jakimowicz, A. (2013). Characteristics of Complexity in Selected Economic Models in the Light of Nonlinear Dynamics, “Acta Physica Polonica A”, 123(3), 542–546. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.123.542
 22. Jakimowicz, A (2012). Stability of the Cournot-Nash Equilibrium in Standard Oligopoly, “Acta Physica Polonica A”, 121(2-B), B50–B53. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.121.B-50
 23. Jakimowicz, A., & Juzwiszyn, J. (2012). Vortex Stabilization of Market Equilibrium in Theory and in Practice of Economics, “Acta Physica Polonica A”, 121(2-B), B54–B60. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.121.B-54
 24. Jakimowicz, A. (2010). Catastrophes and Chaos in Business Cycle Theory, “Acta Physica Polonica A”, 117(4), 640–646. https://doi.org/10.12693/APhysPolA.117.640
 25. Jakimowicz, A. (2010). Numerical Explorations of R.M. Goodwin’s Business Cycle Model, „Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences”, 14(1), 69–83. https://www.societyforchaostheory.org/ndpls/
 26. Jakimowicz, A. (2009). Interdisciplinary Matrix in Economics: Two Applications to the Transition from Socialism to Capitalism, „Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences”, 13(4), 393–421. https://www.societyforchaostheory.org/ndpls/

Rozdziały

 1. Jakimowicz, A. (2013). Chaotic financial tornadoes. In S.G. Stavrinides, S. Banerjee, S.H. Caglar, M. Ozer (Eds.), Chaos and Complex Systems. Springer Complexity (pp. 395–398). Springer-Verlag, Berlin. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33914-1_54
 2. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2021). Municipality digital platforms and local development in the Warmia and Mazury Region: Implications for smart specialization. In M. Gancarczyk, A. Ujwary-Gil, & M. González-López (Eds.), Partnerships for regional innovation and development: Implementing smart specialization in Europe (pp. 246–270). Routledge, New York. https://doi.org/10.4324/9780429330261