25.02.2021 Seminarium pt.: O nierówności szans w wielu wymiarach – podejście “ex-post”