23.06.2016 r. Czy krzywa Phillipsa jest użyteczna w wyjaśnianiu przebiegu procesów inflacyjnych w Polsce?