21.09.2023 Seminarium INE PAN pt.: Wpływ kompozycji długu publicznego i reżimów walutowych na ryzyko niewypłacalności