21.03.2019 r. Seminarium pt.: Fundusze strukturalne a konwergencja pomiędzy polskimi regionami.