20.04.2017 r. Referat pt.: Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska