19-20.06.2017 r. XVI konferencja pracowników nauki i ludzi biznesu pt. „Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz rosnących wymagań konsumentów”