17.11.2020 r. Seminarium pt.: Pandemia COVID-19 a finanse publiczne i stabilizacja makroekonomiczna – czy potrzebna jest zmiana paradygmatów?