11.01.2024 Seminarium INE PAN pt.: Krótkookresowe efekty zmian regulacji kapitałowych w Polsce