Zarządzenie w sprawie organizacji pracy Instytutu od 25 maja