Zarządzenie w sprawie organizacji pracy Instytutu do 30 sierpnia