Zarządzenie w sprawie organizacji pracy Instytutu do 10 kwietnia