Zarządzanie w sprawie organizacji czasu pracy od dnia 1 września 2020