Zarządzanie w sprawie organizacji czasu pracy do dnia 31 października 2020