Zapytanie ofertowe dotyczące badania dobrowolnego rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok