Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu