Studia Ekonomiczne 2007

Studia Ekonomiczne nr3-4 / 2007


ARTYKUŁY

 • Katarzyna KOWALSKA, New Technology, Od dekompozycji do integracji struktur – zachodnipomorskie i łódzkie doświadczenia z koordynowaną opieką zdrowotną
 • Krystyna BOBIŃSKA, Specyfika prywatyzacji sektorów infrastruktury gospodarczej w Polsce
 • Urszula SKORUPSKA, Krzysztof KOSTRO, Czy ekonomistów szkoły krakowskiej ączyło wspólne podejście metodologiczne?
 • Lesław PIETREWICZ, Should EU Entry Influence Capital Structure Decisions of Polish SMEs?

MISCELLANEA

 • Andrzej SOPOĆKO, Wpływa zaghranicznego kapitału krótkoterminowego na polksi system finansowy
 • Krzysztof BARTOSIK, Kontrowersje wokół międzynarodowych standardów pracy
 • Wanda NOWARA, Katarzyna SZARZEC, Innowacja a szok technologiczny – pojęcie i taksonomia

ECONOMIC DISCUSSIONS

 • Anna ZĄBKOWICZ, Wartości, realne interesy i retoryka – uwagi o polskiej reformie emerytalnej

RECENZJE

 • Krzysztof KOSTRO, Spotkania kulturowe Polaków. Recencja książki pt. Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej (red. Jacek Kochanowicz, Sławomir Mandes, Mirosława Marody)

 

Studia Ekonomiczne nr 1-2 / 2007

ARTYKUŁY

 • Roman GORYSZEWSKI, Thorstein Verblen – życie, twórczość, wpływ na myśl ekonomiczną (w 150 rocznicę urodzin)
 • Dariusz LEŚKO, Mergers and Acquisitions
 • Juliusz JABŁECKI, Regional Currencies as a Symptom of a Postmodern Crisis of the Euro – Statement of the Problem and Suggested Remedy

MISCELLANEA

 • Witold KWAŚNICKI, Modelowanie i badanie symulacyjne cyklu świńskiego
 • Dariusz MONGIAŁO, Pojęcie usługi we współczesnej mysli ekonomicznej
 • Ewa MATACZYŃSKA, Zarys metody DEA jako narzędzia badania efektywności przedsiębiorstw regulowanych
 • Katarzyna LADA, Usuwanie trendu metoda filtru Hodricka-Prescotta

ECONOMIC DISCUSSIONS

 • Krzysztof Maciej PRZYŁUSKI, Wymiary a ekonomia: nie ma problemu

RECENZJE

 • Krzysztof KOSTRO, Historyk ekonomii w krainie lenistwa. Recenzja książki Adama Glapińskiego pt. Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją

Abstracts of articles in English – Economic Studies 2007