Działalność publikacyjna sieci naukowej ma na celu propagowanie najważniejszych osiągnięć naukowych instytucji wchodzących w jej skład oraz oddziaływanie na rzecz zwiększenia wpływu działalności badawczo – rozwojowej i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy. Nawiązuje do dorobku naukowego i wydawniczego Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, który był pierwszym koordynatorem sieci. Publikacje dostępne na stronie zostały uszeregowane według poniższego schematu:

RAPORTY O INNOWACYJNOŚCI – podstawowe i najważniejsze publikacje sieci – 8 raportów o charakterze ogólnopolskim

RAPORTY SEKTOROWE – publikacje poświęcone innowacyjności w sektorze lotniczym i medycznym

RAPORTY REGIONALNE – pierwsza edycja 16 raportów, która ukazała się w 2008 roku

RAPORTY PRODUKTOWE – raporty cząstkowe

RAPORTY FIRMY PATENTUJĄCE – raporty cząstkowe

INNE PUBLIKACJE – książki wydawane przez MSN, artykuły w Gazecie Prawnej przygotowane w ramach Sieci, referaty, Research Bulletin, publikacje Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.

 

 

Serdecznie zapraszamy do lektury. Większość publikacji jest dostępna on-line lub do ściągnięcia w pliku PDF.