prof. dr hab. Tadeusz Baczko

Profesor Tadeusz Baczko

Profesor  doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Zakład Mikroekonomii

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: Zajmuje się badaniami innowacyjności gospodarki, polityką w zakresie prac badawczo-rozwojowych, korzystaniem przez przedsiębiorstwa z pomocy publicznej Unii Europejskiej, inwestycjami przedsiębiorstw w badania i rozwój, oceną innowacyjności firm.

 

Koordynator i inicjator powstania Sieci Naukowej MSN, kierownik programu badań nad innowacyjnością polskich przedsiębiorstw. W latach 2002-2004 dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Profesor i wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN a poprzednio w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie,

 

Współtwórca CASE i członek jej Rady Fundacji. Jest członkiem rad naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ. Uczestnik OECD Working Party on National Experts on Science and Technology Indicators, Honorowy Ambasador Kongresów Polskich, ekspert europejskiej sieci ETEPS, ekspert DG RTD KE UE w zakresie oceny „Monitoring Industrial Research: The EU industrial R&D investment  scoreboard (2005-2006).

 

Jest współtwórcą pierwszych polskich publicznych rankingów przedsiębiorstw, w tym wydanej w 1984 r. Listy 500 największych polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, a także szeregu innych rankingów polskich przedsiębiorstw.

 

Koordynował i realizował liczne międzynarodowe projekty badawcze m.in. z Uniwersytetem Harwardzkim, International Center for Economic Growth, San Francisco. W latach 2005-2010 koordynował projekt „Raport o Innowacyjności Gospodarki Polski” oraz w latach 2006-2008 projekty typu foresight w INE PAN, takie jak FOREMAT, ROTMED, Narodowy Program Foresight Polska 2020.

 

Najważniejsze publikacje:

  1. Baczko T. (red.) Raport o innowacyjności gospodarki Polski” w 2005 , 2006, 2007, 2008, 2009 r. INE PAN, Warszawa 2005, 2006, 2007, 2009, 2010
  2. Baczko T, Towards Knowledge Driven w: Individual Integrated Indicators of Innovativeness współautor z Januszem Kacprzykiem , Sławomirem Zadrożnym w: Knowledge-Based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches, edited by Jerzy Jozefczyk and Donat Orski. Information Science Reference, IGI Global, Hershey-New York, 2010, s.129-140
  3. Baczko T. (red.), The Future of Science and Technology and Innovation Indicators and the Challenges Implied, INE PAN, Warszawa 2009
  4. Baczko T., Dysproporcje finansowo-płacowe przedsiębiorstw, w: Polska Transformacja Sukcesy i Bariery. Refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela,(red. naukowa Marek Belka,Stefan Krajewski, Elżbieta Mączyńska),Uniwersytet Łódzki,Łódź, 2003, s.15-24
  5. Baczko T. (red.) Drugi etap transformacji gospodarki Polski, przemiany mikroekonomiczne : badania statystyczne i ankietowe : raport ze wspólnego projektu badawczego INE PAN i ICEG, INE PAN, 1997
  6. Baczko T.(red.), The Second Stage of Polish Economic Transformation. Transformation Policy. Analyses, Recommendations, Polic International Center for Economic Growth, Institute of Economics Polish Academy of Sciences, PWN, Warsaw1996
  7. Baczko T., Tax Policy in Central Europe, współautor z McLure, Charles E.,Jr., Semjen Andreas, Fiszer Janusz, Venys Ladislav, International Center for Economic Growth, San Francisco 1995
  8. Baczko T. Błaszczyk B. Olko-Bagieńska T. Prywatyzacja i przebudowa systemowa w Niemczech Wschodnich 1990 – 1991, CASE, Warszawa, 1992
  9. Baczko T. , Warunki finansowe rozwoju 500 największych przedsiębiorstw w Polsce, w: Tadeusz Kasprzak, Strategie rozwoju przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990, s.41-121
  10. Baczko T. Modele funkcjonowania przedsiębiorstw. INE PAN, Warszawa 1986