prof. nadzw. dr hab. Paweł Kozłowski

Paweł Kozłowski

 

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

 

Zakład Polityki Gospodarczej

 

Dziedziny badawcze: społeczne i ideowe aspekty przekształceń systemowych, ekonomia polityczna, ekonomia transformacji.

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, profesor nadzwyczajny w INE PAN, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Europejskie), członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Wiceprzewodniczący Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN oraz członek Rady Naukowej PTE Był członkiem redakcji „Res Publiki”, obecnie w redakcji „Studiów Ekonomicznych”, „Zdania”, „Nowych Książek”, współpracownik „Exit. New Art. In Poland”.

 

Najważniejsze publikacje:

  1. Kozłowski P. Szukanie sensu, czyli o naszej wielkiej zmianie, IFIS, Warszawa, 1995
  2. Kozłowski P. Szukanie sposobu. Społeczne uwarunkowania procesu transformacji gospodarczej w Polsce w latach 1989 – 1993, PWN, Warszawa, 1997,
  3. Kozłowski P. Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Ich czynniki sprawcze i perspektywy, Ziggurat, pod red. Krzysztofa Porwita i Pawła Kozłowskiego, Warszawa 2000,
  4. Kozłowski P. Szukanie demokracji, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2001,
  5. Kozłowski P. Z Polski i o Polsce. Korespondencja z lat 2004-2006, współautor A. Walicki, Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 2007
  6. Kozłowski P. Dla nauki przyszłość jest nieznana, w: „Rola nauki w myśleniu o przyszłości”, Wydawnictwo Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2009
  7. Kozłowski P. Bariery modernizacji, w: „GOW – wyzwania dla Polski” red. J. Kotowicz-Jawor, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2009
  8. Kozłowski P. Gospodarka może sprzyjać rozwojowi, w: „Teka Łagowskiego: księga jubileuszowa z okazji urodzin Profesora Bronisława Łagowskiego”, red. Piotr Bartula i Katarzyna Haremska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008
  9. Kozłowski P. Kryzys i jego konsekwencje, w: „Przyszłość – Świat, Europa, Polska”, Wydawnictwo Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2009