prof. dr hab. Joanna KOTOWICZ-JAWOR

Zespół Badawczy:

Zakład Mikroekonomii

Zainteresowania badawcze:

Ekonomia rozwoju, mikroekonomia


kotowicz@inepan.waw.pl

O mnie:

Profil badawczy: teoria rozwoju przedsiębiorstwa, zdolność innowacyjna firmy, rewolucja przemysłowa 4.0.

Granty, najważniejsze konferencje:

 • Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE, Wydawnictwo KeyTekst, Warszawa 2008,
 • Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, Wydawnictwo INE PAN, Warszawa 2012,
 • Innovativeness of Polish Economy in the Transitional Stage of Development, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

 

Nagrody, wyróżnienia:

Odznaka Honorowa Prezesa GUS za zasługi dla statystyki RP, 12.06.2012

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Prezydent RP, 18.10.2005

Medal 50-lecia PAN, 2002

Srebrny Krzyż Zasługi, 12.06.1985

Nagroda PTE im. E. Lipińskiego za książkę pt. „Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju” wyd. PWN 1989

 

Redagowanie czasopism; członkostwo w towarzystwach naukowych; inne ważne pełnione funkcje:

 • Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Gospodarka Narodowa
 • Członek zespołu redakcyjnego czasopisma ekonomista do roku 2022
 • Członek PTE, Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej PTE do roku 2022
 • Członek Rady Statystyki przy RM
 • Członek Kapituły Nagrody PTE im. E. Lipińskiego za najlepszą książkę ekonomiczną roku
 • Członek Rady Programowej IX i X Kongresu Ekonomistów Polskich (2015, 2019)
Publikacje:

Monografie

 1. Kotowicz-Jawor, J. (Ed.). (2019). Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Poland., pp. 211.
 2. Kotowicz-Jawor, J. (Ed.). (2012). Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, Wydawnictwo INE PAN, Warszawa, Poland., pp. 292.
 3. Kotowicz-Jawor, J. (Ed.). (2008). Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku UE. Wydawnictwo KeyTekst, Warszawa, Poland., pp. 175.
 4. Kotowicz-Jawor, J. (1983). Presja inwestycyjna w latach 70-tych, Wydawnictwo PWN., pp. 166.

 

Artykuły w czasopismach

 1. Kotowicz-Jawor, J. (2015). Endogenne bariery przejścia polskiej gospodarki do innowacyjnej fazy rozwoju. Studia Ekonomiczne nr 3 (86), 394-302.
 2. Kotowicz-Jawor, J. (2015). Pomoc strukturalna a innowacyjność polskich firm. Tom IX Kongresu Ekonomistów „Determinanty rozwoju Polski: Polityka Innowacyjna”.