NORFACE

Dyrekcja Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN z przyjemnością informuje, iż zespół badawczy, w którym kierownikiem zespołu polskiego jest prof. dr hab. Barbara Błaszczyk znalazł się wśród laureatów konkursu pt.: Democratic governance in a turbulent age, organizowanego przez sieć NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe). Projekt pt.: Ruch populistyczny, wycofywanie liberalnej demokracji i kryzys państwa prawa w Unii Europejskiej realizowany będzie przy współpracy INE PAN z partnerami z Austrii, Niemiec, Słowenii i Wielkiej Brytanii.