prof. dr hab. Anna Wziątek – Kubiak

Anna Wziątek-Kubiak

 

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Kierownik Laboratorium Badawczego Studiów Zaawansowanych

Zakład Gospodarki Światowej

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: makroekonomia gospodarki otwartej, konkurencyjność, ekonomia innowacji i wiedzy.

 

Pracowała w Uniwersytecie Gdańskim, Szkole Głównej Planowania i Statystki w Warszawie, Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Szkole Łazarskiego, WSB w Dąbrowie Górniczej, oraz w INE PAN. Była zastępcą i po. Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, kierownikiem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych WSHiP i Zakładu Polityki Gospodarczej INE PAN. Członek Komitetu Redakcyjnego „Journal of International Economics and Economic Policy”, wydawanego przez Springer Publishing, Heideberg, New York, Tokyo oraz członek Komisji Metodologicznej przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Kierownik krajowych projektów badawczych, w tym NCN (w 2016r) wygranych w otwartych konkursach:

 

Koordynator projektu w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz kierownik polskich części Programów Ramowych Unii Europejskiej wygranych w otwartych konkursach:

 

Uczestnik kilkunastu projektów badawczych: krajowych i zagranicznych.

Autorka ekspertyz dla instytucji centralnych jak Ministerstwo Gospodarki, PAIZ. Prowadziła wykłady za granicą, przykładowo w Hogeschool w Drenthen; Saxion Hogeschool (Dep. International Business and Management) w Enschede (Holandia). Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych na zaproszenie organizatorów. Wygrała Fellowship Herriot-Watt University (Edynburg, Wielka Brytania), w otwartym konkursie UE. Otrzymała nagrody Rektora SGPiS i nagrodę I Wydziału Nauk Społecznych PAN im. Skarbka.

 

Autorka kilkudziesięciu publikacji książkowych, rozdziałów w publikacjach książkowych wydawanych przez Frank Class, Springer Publishing, Palgrave-Macmillan, Edgar Elgar, Routledge, oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych w polskich i zagranicznych periodykach. Była redaktorem naukowym dwóch publikacji książkowych wydanych przez Springer Publishing i Palgrave-Macmillan.

 

 

Najważniejsze publikacje:

  1. Differentiation of Innovation Strategy of Manufacturing Firms in the New Member States. Cluster Analysis on Firm Level Data, Argumenta Oeconomica, 2 (31), 2013;
  2. Diversity of Innovation Strategies of Non-cumulative Firms: The Case of the Czech Republic, Hungary and Poland, (w:) Financial Crises, Impact and Response: The View from the Emerging World, (red. P. Koveos), ATINER, Ateny, 2012;
  3. „Innovation activities versus competitiveness in low and medium technology-based economies. The case of Poland” (w:) Innovation in Low-tech Firms and Industries, (red. H. Hirsch-Kreinsen i D. Jacobson), Edgar Elgar, seria ‚Industrial Dynamics, Entrepreneurship and Innovation’, 2008;
  4. „Changes in export patterns of the Czech Republic, Hungary and Poland” (w:) Competitiveness of New Europe, (red. J.Winiecki), Routledge Studies in the European Economy, London and New York 2008;
  5. „How Do New Member States Cope with Competition in the EU Market”, (w:) Industrial Competitiveness and Restructuring in Enlarged Europe. How Accession Countries Catch Up and Integrate in the European Union (red. I. Hashi, P.J.Welfens, A.Wziątek-Kubiak,) Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Macmillan 2007;
  6. “The Uneven Integration of Polish Manufacturing Industries into the European Single Market“, Journal of Economic Integration, vol.22, issue 1, Spring 2007;
  7. “Changes in Competitive Advantages of Transition Economies” (współautorstwo) (w🙂 Structural Change and Exchange Rate Dynamics in the Context of the EU Enlargement (red. P.J.J. Welfens i A.Wziatek-Kubiak), Springer Publishing, Heideberg, New York, Tokyo, 2005;
  8. „Kontrowersje wokół konkurencyjności w teorii ekonomii”, Ekonomista 2004, nr. 6;
  9. “Export promotion and Institutional Change in Poland”, (w:) Trade and Transition. Trade Promotion in Transitional Economies, (red. A.MacBean), Frank Class, London, Portland, Orr, 2000.