prof. dr hab. Aleksander Jakimowicz

Aleksander Jakimowicz

 

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych

 

Zakład Gospodarki Światowej

 

Dziedziny badawcze i obszar naukowych zainteresowań: ekonomia matematyczna, ekonomia złożoności, ekonofizyka, dynamika nieliniowa, ekonometria, metodologia ekonomii, wikinomia

W roku 2004 otrzymał Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów, zwaną Polskim Noblem Ekonomicznym. Został także wyróżniony medalem i tytułem Najsławniejszy Polak Roku 2004. W latach 2011–2014 był kierownikiem Katedry Metod Ilościowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W swoich pracach udowodnił, że – na skutek jednoczesnego działania prawa postępującej złożoności i zasady emergencji – rynki i gospodarki dążą spontanicznie do pewnego stanu wyróżnionego zwanego krawędzią chaosu.

 

Najważniejsze publikacje:

 

 1. Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Seria: „Współczesna Ekonomia”, Warszawa 2003, 2005, 2012.
 2. Jakimowicz A., Źródła niestabilności struktur rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, seria „Współczesna Ekonomia”, Warszawa 2010.
 3. Jakimowicz A., Podstawy interwencjonizmu państwowego. Historiozofia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Seria: „Współczesna Ekonomia”, Warszawa 2012.
 4. Jakimowicz A., Interdisciplinary Matrix in Economics: Two Applications to the Transition from Socialism to Capitalism, „Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences” 2009, Vol. 13, No. 4, pp. 393–421.
 5. Jakimowicz A., Numerical Explorations of R.M. Goodwin’s Business Cycle Model, „Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences” 2010, Vol. 14, No. 1, pp. 69–83.
 6. Jakimowicz A., Catastrophes and Chaos in Business Cycle Theory, “Acta Physica Polonica A” 2010, Vol. 117, No. 4, pp. 333–339.
 7. Jakimowicz A., Stability of the Cournot-Nash Equilibrium in Standard Oligopoly, “Acta Physica Polonica A” 2012, Vol. 121, No. 2-B, pp. 50–53.
 8. Jakimowicz A., Characteristics of Complexity in Selected Economic Models in the Light of Nonlinear Dynamics, “Acta Physica Polonica A” 2013, Vol. 123, No. 3, pp. 542–546.
 9. Jakimowicz A., Chaotic Financial Tornadoes, [w:] S.G. Stavrinides, S. Banerjee, S.H. Caglar, M. Ozer (Eds.), Chaos and Complex Systems. Springer Complexity, Springer-Verlag, Berlin 2013, pp. 395–398.
 10. Jakimowicz A., Nonlinear Dynamical Systems Theory and Economic Complexity, “Journal of Chaotic Modeling and Simulation” 2013, No. 4, pp. 657–667.
 11. Jakimowicz A., Fundamental Sources of Economic Complexity, “International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation”, ISSN (Online) 2191-0294, ISSN (Print) 1565-1339, DOI: 10.1515/ijnsns-2014-0085, November 2015.
 12. Jakimowicz A., Path Dependence in Neoclassical Economic Growth Theory, “Acta Physica Polonica A” 2015, Vol. 127, No. 3-A, pp. 86–94.