dr Paweł BUKOWSKI

Zespół Badawczy:

Centrum Badań nad Nierównościami

Zainteresowania badawcze:

nierówności ekonomiczne, ekonomia rynku pracy


p.bukowski@ucl.ac.uk

O mnie:

Dr Paweł Bukowski jest wykładowcą ekonomii na University College London oraz w Polskiej Akademii Nauk. Związany również z London School of Economics. W swojej pracy zajmuje się nierównościami społecznymi oraz ekonomią rynku pracy.
W pierwszym nurcie skupia się na długookresowych nierównościach w Europie Środkowo-Wschodniej, nierównościach przestrzennych oraz wpływie nierówności na wybory polityczne. W tym drugim na determinacji płac, sile pracowników oraz dyskryminacji płciowej.
Publikował w czołowych zagranicznych czasopismach naukowych, takich jak, Journal of Economic Growth czy Journal of Labor Economics.
Laureat wielu międzynarodowych grantów badawczych, takich jak, Open Research Area, ESRC Rebuilding Macroeconomics, czy LSE Research and Impact Fund. Jest współtwórcą grupy eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia oraz członkiem Concilium Civitas.  

Publikacje:

Artykuły w czasopismach

Bell, B., Bukowski, P., & Machin, S. (2022). Decline in Rent Sharing. Journal of Labor Economics, 2nd R&R

Bukowski, P., Clark, G., Gaspar, A., & Peto, R. (2022). Social Mobility and Social Regimes: Intergenerational Mobility in Hungary, 1949-2017. Journal of Population Economics, 35, pages 1551–1588

Bukowski, P., & Novokmet, F. (2021). Between Communism and Capitalism: Long-Term Inequality in Poland, 1892-2015.  Journal of Economic Growth, June 2021,  26,  Pages 187–239.

Bukowski, P. (2020). School Mobility and Sorting of Students, Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 3/2020

Bukowski, P. (2019). How History Matters for Student Performance: Lessons from the Partitions of Poland. Journal of Comparative Economics, Volume 47, Issue 1, Pages 136-175.

Bukowski, P. & Kobus, M. (2018). The Threat of Competition and Public School Performance: Evidence from Poland. Economics of Education Review,  Volume 67,, Pages 14-24.

Bukowski, P. & Kobus, M. (2012) Educational Equality of Opportunity in Poland: Stochastic Dominance Approach. Ekonomista 5/2012

Inne publikacje

Altunbuken, U., Bukowski, P., Machin, S., & Slaughter, H. (2022). Power plays - The Economy 2030 Inquiry.

Bukowski, P. (2019). The Rate of Return from Public Investment in Education. European Expert Network on the Economic of Education for the European Commission Directorate General Education and Culture

Bukowski, P. (2017). Shadow Education within the European Union from the Perspective of Investment in Education. European Expert Network on the Economic of Education for the European Commission Directorate General Education and Culture.