Raport „Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie” wydaje Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, przy finansowym wsparciu Biura Informacji Kredytowej SA.

 

Raport opracowuje zespół młodych ekonomistów, pod naukowym kierownictwem prof. Krzysztof Bartosika.

Raport zawiera krótkookresowe prognozy najważniejszych parametrów makroekonomicznych (m.in. tempo zmian PKB, produkcji przemysłowej, popytu krajowego, inwestycji, stopę bezrobocia, inflację), charakteryzujące kondycję polskiej gospodarki w bliskiej przyszłości (trzy kwartały). Prognozy są generowane z wykorzystaniem modelu wektorowo-autoregresyjnego, na podstawie analizy szeregu czasowego danych kwartalnych (od 1994 r.). Model pozwala na łatwą interpretację ekonomiczną i dobrze obrazuje sytuację gospodarczą Polski.

Raport to również opinie o bieżącym stanie polskiej gospodarki i oceny jej funkcjonowania w bliskiej przeszłości (ostatnie półrocze). Jest to analiza sektorowa; autorzy poszczególnych części Raportu analizują sektor gospodarstw domowych, sektor przedsiębiorstw, sektor rządowy i sektor finansowy. Istotnym uzupełnieniem jest nakreślenie sytuacji makroekonomicznej Polski oraz uwarunkowań międzynarodowych, które wpływają na kondycję polskiej gospodarki. Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie zawiera także rozdział poświęcony zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Polski w Unii Europejskiej oraz komentarz zaproszonego do udziału w edycji znanego w środowisku teoretyka ekonomii lub praktyka gospodarczego.

Opinie o bieżącym stanie gospodarki i oceny skutków polityki gospodarczej autorów poszczególnych części są wypowiadane w formie stwierdzeń, które zebrane razem otwierają Raport. Każda edycja podporządkowana jest merytorycznie jednej lub kilku myślom przewodnim.