Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk został utworzony na podstawie uchwały Prezydium PAN z dnia 10 grudnia 1980 r., zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów dnia 5 stycznia 1981 r. Osobowość prawną uzyskał decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 października 1999. Statut Instytutu jest dostępny tutaj.

Zadania Instytutu

  • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych
  • Rozwój kadr naukowych
  • Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej
  • Propagowanie polskiej myśli naukowej za granicą
  • Wykonywanie zadań powierzonych przez Polską Akademię Nauk

Zakres badań realizowanych w Instytucie

  • Teorii ekonomii
  • Polityki gospodarczej
  • Analiz, prognoz i studiów strategicznych, dotyczących gospodarki polskiej
  • Analiz gospodarki światowej i integracji europejskiej z uwzględnieniem ich wpływu na rozwój gospodarki Polski

Pracownicy Instytutu

Instytut zatrudnia czterdziestu pracowników naukowych. Posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora, doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskiem o nadanie tytułu profesora w zakresie nauk ekonomicznych. Rada Naukowa Instytutu sprawuje funkcje opiniodawcze, doradcze oraz inicjuje kierunki prac naukowych. Przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. dr hab. Barbara Błaszczyk. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Andrzej Szablewski.

Poprzednimi dyrektorami Instytutu byli: prof. dr hab. Józef Pajestka (1981-1990), prof. dr hab. Cezary Józefiak (1990-1993), prof. dr hab. Marek Belka (1993-1996), prof. dr hab. Urszula Grzelońska (1996-1999),prof. dr hab. Zbigniew Hockuba (1999-2005), prof. dr hab. Leszek Jasiński (2005-2013), prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik (2013-2015), prof. nadzw. dr hab. Piotr Krajewski (2015–2018).

Kontakt

Siedziba Instytutu

Pałac Staszica
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
tel.: (22) 657 27 07
fax: (22) 826 72 54
e-mail: inepan@inepan.waw.pl