Badania Centrum Badań nad Nierównościami koncentrują się wokół pomiaru nierówności, dobrobytu i mobilności, oceny wpływu polityk, historycznych trendów nierówności, makroekonomicznych konsekwencji nierówności, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla rynku pracy. Interesuje nas również pomiar nierówności zdrowotnych.

Słowa kluczowe: nierówności, mobilność, dobrobyt, nierówność szans, nierówności i rynek pracy, nierówności i polityka pieniężna

Osiągnięcia:

Bukowski P., Novokmet F. 2021. Między komunizmem a kapitalizmem. Długoterminowe nierówności w Polsce, 1892-2015, Journal of Economic Growth, czerwiec 2021, 26, 187-239.

Konferencja „Opportunities, Mobility and Well-Being” w Warszawie, lipiec 2019, program

Zespół:

dr hab. Martyna Kobus
dr Paweł Bukowski
dr Piotr Denderski
dr Wojciech Paczos
mgr Marek Kapera
mgr Radosław Kurek