Modelowanie polityk gospodarczych

Zespół badawczy skupia się na tworzeniu modeli symulacyjnych i narzędzi prognostycznych wykorzystywanych w analizach potencjalnych zmian
polityki gospodarczej. W szczególności, członkowie zespołu badają skutki jeszcze niewdrożonych zmian prawnych i regulacyjnych na gospodarkę, system finansowy i społeczeństwo. W przeszłości, grupa badawcza prowadziła badania nad stabilnością finansową, ryzykiem finansowym oraz efektami redystrybucyjnymi polityki makroostrożnościowej. Obecnie, prace dotyczą przede wszystkim włączenia technologii AI do modeli wieloagentowych i ich wykorzystania w polityce gospodarczej.  

Słowa kluczowe: Polityka gospodarcza, ryzyko systemowe, bankowość centralna, polityka makroostrożnościowa, symulacje, prognozowanie, modelowanie wieloagentowe, AI, big data

 

Członkowie zespołu:

Jagoda Kaszowska-Mojsa,

James Doyne Farmer (University of Oxford, projekt H2020 MACROPRU, grant no. 101023445)

 

Najważniejsze osiągnięcia w ramach prezentowanego obszaru badawczego 

Granty badawcze:

Marie Skłodowska Curie Research Fellowship at the University of Oxford (MACROPRU, Grant agreement ID: 101023445)

“Investigating New Policies for Financial Stability that Do Not Create Inequality” (Badanie polityk wspierających stabilność finansową, które nie generują nierówności gospodarczych) 

https://cordis.europa.eu/project/id/101023445

https://monetaristinheels.com/project

https://www.facebook.com/monetaristinheels

https://www.linkedin.com/company/macropru/about

 Fulbright Junior Advanced Research Award
“Systemic Risk Measurement and Modelling” (Pomiar i modelowanie ryzyka systemowego)

 

Wybrane publikacje:

Kaszowska-Mojsa J, Pipień M. Macroprudential Policy in a Heterogeneous Environment—An Application of Agent-Based Approach in Systemic Risk Modelling. Entropy. 2020; 22(2):129. https://doi.org/10.3390/e22020129

Kaszowska-Mojsa J, Włodarczyk P. To Freeze or Not to Freeze? Epidemic Prevention and Control in the DSGE Model Using an Agent-Based Epidemic Component. Entropy. 2020; 22(12):1345. https://doi.org/10.3390/e22121345 

Kaszowska-Mojsa J, Włodarczyk P, Szymańska A. Immunity in the ABM-DSGE Framework for Preventing and Controlling Epidemics—Validation of Results. Entropy. 2022; 24(1):126. https://doi.org/10.3390/e24010126

 

Promocja artykułów przez Uniwersytet Oxfordzki:

https://www.maths.ox.ac.uk/node/41122

https://www.inet.ox.ac.uk/publications/macroprudential-policy-in-a-heterogeneous-environment-an-application-of-agent-based-approach-in-systemic-risk-modelling/

 

Nagrody i wyróżnienia

Jagoda Kaszowska-Mojsa otrzymała prestiżową nagrodę Excellence in Artificial Intelligence Award za wykorzystanie technik AI w projekcie MACROPRU na Perspektywy Women in Tech Summit w Warszawie w czerwcu 2022 r. (Win at the Women in Tech Summit  - https://www.inet.ox.ac.uk/news/win-at-the-women-in-tech-summit/)

Jagoda Kaszowska-Mojsa została nominowana przez Komisję Europejską do udziału w spotkaniu z laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii podczas 7th Lindau Meeting on Economic Sciences with the Nobel Prize Winners and young economists (27-27 sierpień 2022).