mgr Justyna Janik

Justyna Janik

 

Starszy specjalista

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (2006). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości (2008) prowadzone przez INE PAN. Uczestniczyła w studiach doktoranckich (2006 – obecnie) i studiach MBA (2009-ocexnie). Ekspert Sieci Naukowej MSN od 2008 r. Zajmowała się organizacją i prowadzeniem sekretariatu studiów doktoranckich w latach 2002-2010. Uczestniczyła w następujących projektach badawczych: w pt. Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego ostrzegania. pod kierunkiem doc. dr hab. E. Mączyńskiej, 1999 r. jako pracownik techniczny, projekcie badawczym finansowany z KBN pt. Międzynarodowa konkurencyjność polskiego eksportu na rynek rosyjski w latach 1994-2000 pod. kierunkiem prof. dr hab. P. Glikmana, 2005 r. jako pracownik techniczny, Lista 500 największych przedsiębiorstw w Polsce, 2003-2005 r., Perły Polskiej Gospodarki, od 2003 r., Lista 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, od 2004 r. Autorka publikacji w: Rapocie o innowacyjności gospodarki Polski w 2008 roku i w 2009 roku.