Medal PAN im. Mikołaja Kopernika dla dr Wojciecha Paczosa

Z przyjemnością informujemy, że dr Wojciech Paczos został wyróżniona przez Polską Akademię Nauk Medalem im. Mikołaja Kopernika za pracę naukową i doradczą w Zespole ds. Covid-19 przy Prezesie PAN. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 15 października 2021 r. w gabinecie Prezesa PAN. Medale są przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe zasłużonym dla środowiska naukowego w Polsce uczonym nie będącym krajowymi członkami PAN.

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/3458-medale-pan-im-mikolaja-kopernika-dla-zespolu-ds-covid-19