Studia podyplomowe „Master of Business Administration in Utilities” , dalej zwane studiami MBAU, prowadzone będą w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych i na styku dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Studia są dedykowane menedżerom przedsiębiorstw wodociągowych w sektorze użyteczności publicznej (Utilities) i są ukierunkowane na współczesne trendy w ekonomii – finansach – zarządzaniu. Słuchacze MBAU zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności niezbędne w innowacyjnym podejściu do zarządzania firmą. Problematyka kursów oraz profesjonalna kadra  decydują o wyjątkowości i unikalności programu studiów.

Głównym celem MBAU jest rozwinięcie kompetencji menedżerskich uczestników programu, ukierunkowanych na potrzeby i wyzwania sektora użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw wodociągowych. Rosnąca świadomość oraz wymagania klientów, a także nowe zagrożenia związane z dostarczaniem produktów i usług warunkują konieczność ciągłego doskonalenia metod zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym. Niezbędne zatem jest wyposażanie menedżerów i pracowników w wiedzę ekonomiczną i zarządczą, umiejętności przywódcze i techniczne oraz wartości ukierunkowane na innowacyjne rozwiązywanie problemów.

Po więcej szczegółów zapraszamy na umba.inepan.pl