dr Marcin BORSUK

Zespół Badawczy:

Zakład Polityki Gospodarczej

Zainteresowania badawcze:

stabilność finansowa, ryzyko finansowe zmian klimatycznych, polityka pieniężna i makroostrożnościowa


mborsuk@inepan.waw.pl

Linki:
O mnie:

Marcin Borsuk jest adiunktem w Zakładzie Polityki Gospodarczej w INE PAN. Stopień doktora w dyscyplinie Ekonomia i Finanse uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2015 związany zawodowo z Narodowym Bankiem Polski i Europejskim Bankiem Centralnym, gdzie pełni(ł) rolę eksperta ds. stabilności finansowej. 

Marcin Borsuk prowadzi badania w obszarze polityki makroostrożnościowej, wpływu zmian klimatu na ryzyko finansowe w bankach oraz testów warunków skrajnych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w tym uznanych czasopismach międzynarodowych: International Journal of Central Banking i Journal of Credit Risk.

Marcin Borsuk jest stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej oraz laureatem konkursów NCN.  Odbył wizyty i staże badawcze  na University of South Florida (USF), New York University (NYU) oraz University of Cape Town (UCT).

Publikacje:

Artykuły w czasopismach (zagranicznych)

Borsuk M., Hryckiewicz A., Pawlowski P., Mazur P. (2022), Sovereign debt holding and bank sensitivity toward market risk -  an alternative view of the bank-sovereign problem, International Journal of Central Banking (accepted and forthcoming).

Borsuk M., Budnik K. and Volk M. (2020), Buffer use and lending impact, Macroprudential Bulletin, 11.

Borsuk M. (2019), Forecasting the Net Interest Margin and Loan Loss Provision Ratio of Banks in Various Economic Scenarios: Evidence from Poland, Russian Journal of Money and Finance, Vol. 78, no 1.

Inne publikacje

Borsuk M., Kowalewski O., P. Pisany (2022), State-owned banks and international shock transmission, ECB Working Papers.

Borsuk M., Kowalewski O., Qi J. (2020), The Dark Side of the Bank Levy, Working Papers 2020-ACF-08, IESEG School of Management.

Borsuk M., Krzesicki O. (2020), InSTA - integrated stress-testing approach at NBP. The past, present and future perspectives, NBP Working Papers.

Climate-related risk and financial stability (ECB, 2021).

Macroprudential stress-test of the euro-area banking system amid the coronavirus (COVID-19) pandemic (ECB, 2021).