Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta