Studia Ekonomiczne 2008

Studia Ekonomiczne nr No. 3-4 / 2008

ARTYKUŁY

 • Tomasz KOŚCIELSKI, Krzysztof MALAGA Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu z saldem środków Unii Europejskiej
 • Kazmierz TARCHALSKI, Ekonomia „cudu australijskiego”. Od dobrobytu przez socjalizm kolonialny i stagnację do prosperity
 • Andrzej SZABLEWSKI, Problem asymetrii informacji w regulacji monopolu naturalnego – ujęcie teoretyczne
 • Lesław PIETREWICZ, Struktura kapitałowa a konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiebiorstw w warunkach jednolitego rynku

MISCELLANEA

 • Joanna JABŁECKI, A Note on the Intertemporal Relation between Money and Prices in Poland
 • Adam FULARZ, Market Performaces of Railways
 • Matusz MACHAJ, Aktualność dzieła Misesa w XXI w. Przeglądowy artykuł o Ludzkim działaniu.

REVIEWS

 • prof. dr hab. Paweł Glikman (1921-2008), Leszek JASIŃSKI, Paweł KOZŁOWSKI
 • Wspomnienie o Profesorze Pawle Glikmanie, Adam LIPOWSKI

Studia Ekonomiczne nr 1-2 / 2008

ARTYKUŁY

 • Cuong LE VAN, Manh-Hung NGUYEN, Thai Bao LUONG and Tu-Anh NGUYEN, New Technology, Human Capital and Growth for European Transitional Economies
 • Barbara DESPINEY, Waldemar KARPA,  Why It Is So Hard? A History of Highway Concession Contracts in Poland
 • Joanna KOTOWICZ-JAWOR, Polish Enterprises on the Way to the Knowledge Based Economy
 • Elżbieta MĄCZYŃSKA, Early Warning Systems as a Factor in Adaptation of Polish Enterprises to the Conditions of the Integrated EU Market
 • Tadeusz BACZKO, Joanna PĘCZKOWSKA, Public Aid for Polish Enterprises After the European Union Accession
 • Tadeusz BACZKO, Ewa KRZYWINA, Application of Knowledge Based Economy as Means to Decrease Poland’s Development Distance

MISCELLANEA

 • Justyna SOKOŁOWSKA-WOŹNIAK, Regions Based on Knowledge in Poland

EKONOMIC DISCUSSIONS

 • Paweł KOZŁOWSKI, Euro i Polska
 • Leszek Jerzy JASIŃSKI, Integracja monetarna w świetle wskaźnika zbieżności koniunktury
 • Tadeusz KOWALIK, Euro – kolejny filar ładu społeczno-ekonomicznego
 • Andrzej SOPOĆKO, Im dłużej bez euro, tym więcej zmarnowanych szans rozwoju polskiej gospodarki
 • Paweł KOZŁOWSKI, Interesy i realia. Polska i euro

RECENZJE

 • Witold KWAŚNICKI, recenzja książki Mariana Goryni pt: Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej
 • MARIAN GORYNIA, recenzja książki Stanisława Swadźby pt: Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski.

Abstracts of articles in English – Economic Studies 2008